Όροι και Προϋποθέσεις | Γερά οστά | Geraosta | Amgen

Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

Η παρούσα Συμφωνία Όρων Χρήσης («Συμφωνία») περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των ιστοσελίδων της Amgen (Εurope) GmbH και / ή των θυγατρικών της (συλλογικά "Amgen") ή από κοινού Amgen ιστοσελίδων.
Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία") υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της Τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Amgen αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλείστε να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η χρήση συγκεκριμένων σελίδων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να υπόκειται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.
Η Amgen διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αποσκοπεί στο να αποτελέσει μία πηγή γενικής ενημέρωσης σε σχέση με το αντικείμενο που καλύπτει, ενώ παρέχεται αποκλειστικά σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Σας παροτρύνουμε να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με άλλες πηγές και να εξετάσετε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες μαζί με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί. Η Amgen δεν επιδίδεται στην παροχή ιατρικών ή παρόμοιων επαγγελματικών υπηρεσιών ή συμβουλών μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, ενώ οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές που παρέχονται από έναν γιατρό. Εάν επιθυμείτε ή χρειάζεστε τέτοιες υπηρεσίες ή συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία υγείας. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνετε τη δημοσίευση από την Amgen του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου ως υποστήριξη από την Amgen των απόψεων που εκφράζονται εδώ ή ως εγγύηση ή διασφάλιση για οποιαδήποτε στρατηγική, σύσταση, αντιμετώπιση, ενέργεια ή εφαρμογή φαρμακευτικής αγωγής ή φαρμακευτικού σκευάσματος που παράγεται από τον συγγραφέα του περιεχομένου.
Έκταση Χρήσης
Η Amgen σάς προσκαλεί να δείτε να χρησιμοποιήσετε και να μεταφορτώσετε («κατεβάσετε») ένα και μοναδικό αντίγραφο αυτού του δικτυακού τόπου για προσωπική, ενημερωτική, μη εμπορική χρήση. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό σε αυτή τη σελίδα, κανένα μέρος του περιεχομένου ή του λογισμικού σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να μεταφορτωθεί ή να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα με δυνατότητα ανάκτησης για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, ούτε μπορεί να επαναδιανεμηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Amgen. Κατανοείτε ότι η Amgen μπορεί να διακόψει, να μεταβάλει ή να περιορίσει τη χρήση από την πλευρά σας του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση.
Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, δεσμεύστε προς την Amgen ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον παρόν Δικτυακό Τόπο με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Amgen θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Amgen αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από τρίτους.
Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στον παρόν Δικτυακό Τόπο. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στον παρόν Δικτυακό Τόπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Η Amgen δηλώνει ότι ο παρών Δικτυακός Τόπος συμμορφώνεται με τους νόμους όλων των δικαιοδοσιών. Εάν έχετε αμφιβολίες περί αυτού, πρέπει να αναζητήσετε τη συνδρομή νομικού και εάν κριθεί απαραίτητο, να τερματίσετε τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας πάραυτα.
Αυτός ο ιστότοπος είναι για χρήση από κατοίκους της Ευρώπης μόνο. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών και κάτοικος Ευρώπης
Απουσία Εγγυήσεων
Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχεται σε εσάς σε βάση «Ως έχει» και «Ως διατίθεται», χωρίς εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, είτε ρητή είτε υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε υπονοούμενης εγγύησης εμπορικότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας και μη προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων. Η Amgen δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Εσείς έχετε την ευθύνη για την επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας πριν βασιστείτε σε αυτή. Η χρήση του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Η Amgen δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα είναι απρόσκοπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων. Εσείς έχετε την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο λαμβάνετε από αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι ελεύθερο από ιούς.
Περιορισμός της Ευθύνης
Η χρήση από την πλευρά σας αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν τον δικτυακό τόπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Amgen αποποιείται συγκεκριμένα οποιαδήποτε ευθύνη, είτε αυτή βασίζεται σε συμβόλαιο, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη είτε σε οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, αποθετική ή ειδική ζημιά που εγείρεται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση σε ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ακόμη και εάν η Amgen έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της στήριξης οποιουδήποτε χρήστη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει ληφθεί μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου ή προκύπτει σε συνδυασμό με λάθη ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις στη μετάδοση πληροφοριών προς και από τον χρήστη, διακοπές στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις με τον δικτυακό τόπο ή ιούς, είτε προκλήθηκαν στο σύνολό τους είτε εν μέρει από αμέλειες, ανωτέρα βία, πολεμική σύρραξη, τρομοκρατική ενέργεια, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, κλοπή ή καταστροφή του δικτυακού τόπου ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον δικτυακό τόπου ή σχετιζόμενες πληροφορίες ή προγράμματα.
Οι εξαιρέσεις πιο πάνω μπορεί να μην ισχύουν σε περιοχές δικαιοδοσίας που δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων υπονοούμενων εγγυήσεων.
Αποζημίωση
Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή εάν κάνετε κακή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε έναντι οποιασδήποτε δίωξης και δεν θα κατηγορήσετε την Amgen, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους εντολοδόχους και τους κατόχους αδείας από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων του κόστους, των δαπανών και των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση ή την κακή χρήση σας.
Υποβολές Χρηστών
Ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου σάς επιτρέπουν να υποβάλετε ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε διαφορετική περίπτωση να παρέχετε σχόλια ή πληροφορίες στην Amgen.
Συμφωνείτε ότι με την υποβολή περιεχομένου:
  • εάν είστε επαγγελματίας υγείας, δεν θα υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε άμεσα να οδηγήσει σε αναγνώριση ασθενούς ή οποιαδήποτε πληροφορία για την οποία δεν έχετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις για τη δημοσιοποίηση τους
    • θα υποβάλλετε αποκλειστικά περιεχόμενο που είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και δεν θα υποβάλετε περιεχόμενο που είναι καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, απειλητικό, επαναλαμβανόμενο ή άλλως ακατάλληλο, ή που περιέχει ιούς ή άλλο λογισμικό που δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία υπολογιστή τρίτου
    • κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ένα τέτοιο περιεχόμενο που υποβάλλεται σε μια σελίδα ανατροφοδότησης θα θεωρείται μη εμπιστευτικό, και
    • παραχωρείτε στην Amgen το αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, δημοσίευσης, εκτέλεσης, μετάδοσης και προβολής αυτού του περιεχομένου μέσω οποιουδήποτε μέσου σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και, όπως επιτρέπεται από το νόμο, παραιτείστε από τυχόν ηθικά δικαιώματα που μπορεί να έχετε σε τέτοιο περιεχόμενο. Με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων, η Amgen θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιέχονται σε τέτοιο περιεχόμενο
Εμπορικά Σήματα
Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (από κοινού τα «Εμπορικά Σήματα») που προβάλλονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Amgen και άλλων. Τίποτε από όσα περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν θα μπορεί να εκλαμβάνεται ότι παρέχει, με έμμεσο τρόπο, δια της αρχής του estoppel ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, οποιαδήποτε άδεια χρήσης ή δικαίωμα σε σχέση με αυτά τα Εμπορικά Σήματα. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων που ισχύει στην Ελλάδα.
Πνευματικά Δικαιώματα
Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε χρήστης του www.amgen.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προορίζεται μόνο για ενημέρωση και προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή διανομή του σχεδιασμού ή περιεχομένου του ιστότοπου ή των λογοτύπων Amgen χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Amgen.
Πληροφορίες, Ειδήσεις και Δελτία Τύπου
Ο παρών Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει πληροφορίες, ειδήσεις ή/και δελτία τύπου σχετικά με την Amgen. Αν και υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτές οι πληροφορίες ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία της σύνταξής τους, η Amgen αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για την ενημέρωση αυτών των πληροφοριών, ειδήσεων ή δελτίων τύπου. Πληροφορίες σχετικά με εταιρείες εκτός της Amgen που περιέχονται στις ειδήσεις, τα δελτία τύπου ή οπουδήποτε αλλού δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παρασχεθείσες ή υποστηριζόμενες από την Amgen.
Σύνδεσμοι
Ο παρών Δικτυακός Τόπος της Amgen μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, η Amgen δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:
  • παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου
  • δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί
  • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως
Η Amgen δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Εάν ο χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή Amgen.
Η ύπαρξη τέτοιων συνδέσμων δεν υπονοεί τη στήριξη της Amgen στο υλικό οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου. Η Amgen αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την πρόσβασή σας σε τέτοιους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους. Η Amgen παρέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους για τη διευκόλυνση των χρηστών. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλον δικτυακό τόπο που είναι συνδεδεμένος με αυτόν τον δικτυακό τόπο γίνεται με ανάληψη ευθύνης από την πλευρά σας.
Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε μία έγγραφη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Amgen, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την πολιτική της Amgen σε σχέση με τους συνδέσμους, η οποία έχει ως ακολούθως: (i) οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς έναν δικτυακό τόπο της Amgen θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σύνδεσμος κειμένου που θα αναφέρει με σαφήνεια «ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Amgen» (“Amgen WEB SITE”), (ii) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να βλάπτουν ή απομειώνουν την καλή φήμη που σχετίζεται με το όνομα και τα εμπορικά σήματα της Amgen, (iii) ο σύνδεσμος θα πρέπει να «παραπέμπει» στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Amgen και όχι σε άλλες σελίδες του δικτυακού τόπου, (iv) η εμφάνιση, η θέση και άλλες ιδιότητες του συνδέσμου δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι ο οργανισμός ή η οντότητά σας επιχορηγείται από, συνδέεται με ή σχετίζεται με την Amgen, (v) όταν επιλέγεται από έναν χρήστη, ο σύνδεσμος θα πρέπει να προβάλλει τον δικτυακό τόπο σε πλήρη οθόνη και όχι εντός ενός «πλαισίου» στον συνδεδεμένο δικτυακό τόπο και (vi) η Amgen επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή της για την ύπαρξη του συνδέσμου σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.
Ασφάλεια
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να απαιτεί από εσάς να εγγραφείτε ή να λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης προτού σας επιτραπεί η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή σε ορισμένες υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν. Έχετε την ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σχετικά με την εγγραφή σας και με τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και για οποιαδήποτε χρήση του κωδικού πρόσβασης, είτε είναι εξουσιοδοτημένη από εσάς είτε όχι.
Γεωγραφική Περιοχή- Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Amgen σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες.
Η Amgen, που είναι ελληνική εταιρία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Amgen για το περιεχόμενο, η Amgen δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Διαδικτυακός Τόπος, το Υλικό, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.
Παραβιάσεις και Επιπρόσθετες Πολιτικές
Η Amgen επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιδιώκει κάθε διαθέσιμη με βάση τον νόμο και την έννοια του δικαίου μορφή νομικής προστασίας για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος φραγής της πρόσβασης προς αυτόν τον δικτυακό τόπο από μία συγκεκριμένη διεύθυνση στο Διαδίκτυο.
Χρήση των Πληροφοριών
Η Amgen επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, και εσείς εξουσιοδοτείτε την Amgen, να χρησιμοποιεί και να εκχωρεί όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση από την πλευρά σας αυτού του δικτυακού τόπου και όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, με οποιονδήποτε τρόπο συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την ισχύουσαSνομοθεσία.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας.
Νόμοι περί Αξιογράφων
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν τις λειτουργίες της Amgen, τις προοπτικές, τις στρατηγικές, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη μελλοντική οικονομική απόδοσή της, καθώς και τη ζήτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες της Amgen, αλλά και τις προθέσεις, τα σχέδια και τους στόχους, τα οποία αποτελούν δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε μία σειρά παραδοχών και εκτιμήσεων που υπόκεινται σε σημαντικές αβεβαιότητες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας. Κατά τη χρήση τους στον δικτυακό τόπο, λέξεις όπως «αναμένει», «προβλέπει», «πιστεύει», «εκτιμά», «επιδιώκει», «σχεδιάζει», «προτίθεται», καθώς και άλλες παρόμοιες εκφράσεις, αποσκοπούν στην ταυτοποίηση των δηλώσεων που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις και έχουν σχεδιαστεί για να εμπίπτουν στο πλαίσιο των ασφαλών λιμένων του νόμου περί αξιογράφων για τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Αυτός ο δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες που περιέχει δεν συνιστούν προσφορά ή προσπάθεια διατύπωσης προσφοράς για την πώληση οποιουδήποτε αξιογράφου. Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο δεν αποσκοπεί να είναι και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη σε οποιαδήποτε από τις υποβολές ή τα έγγραφα της Amgen σε σχέση με τα αξιόγραφα της εταιρείας.
Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική και τη Συμφωνία σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
Η Amgen επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιεί αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική και τη Συμφωνία σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σε οποιαδήποτε στιγμή, αναρτώντας τις νέες Πολιτικές Μας στον Δικτυακό Τόπο. Οι τροποποιήσεις οποιωνδήποτε από τα προαναφερθέντα θα είναι σε ισχύ από την ημέρα της ανάρτησής τους στον Δικτυακό Τόπο. Η ανάρτηση αυτή θα συνιστά προειδοποίηση προς εσάς. Η συνεχιζόμενη χρήση από την πλευρά σας αυτού του Δικτυακού Τόπου μετά την ανάρτηση τέτοιων τροποποιήσεων στον Δικτυακό Τόπο θα σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Amgen σάς παροτρύνει να ελέγχετε τακτικά τον Δικτυακό Τόπο για να διαπιστώνετε εάν Εμείς έχουμε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο.
Ερωτήσεις
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Amgen στο e-mail: info@amgen.gr ή στο τηλέφωνο 210 3447000. Για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αντίστοιχου προϊοντικού, υποστηρικτικού ή θεματικού δικτυακού τόπου της Amgen.
Η παρούσα Συμφωνία ενημερώθηκε για τελευταία φορά το Μάρτιο 2018.